Tilastokeskuksen etusivulle
HakuPalauteHakemisto
 

Luonnonvarat ja ympäristö 2003 -katsauksen sisällysluettelo

Esipuhe

1. Ympäristöpolitiikka
Kansainvälinen ympäristöpolitiikka
Kestävä kehitys Suomessa
Ympäristönsuojelun ohjauskeinot
Kehitysyhteistyö
Lähialueyhteistyö
Kuntien ympäristönsuojelu
Ympäristöterveys

2. Luonnonvarat
Luonnonvarojen kestävä käyttö
Malmi- ja maa-ainesvarat
Metsävarat
Viljellyt varat
Vesivarat
Jätehuolto

3. Luonnonsuojelu ja rakennettu ympäristö

Luonnonsuojelu
Rakennettu ympäristö

4. Teollisuus
Ympäristösuojelun ohjaus
Metsäteollisuus
Kemianteollisuus
Metalli- ja elektroniikkateollisuus

5. Energiatalous
Energian tuotanto
Fossiilisten polttoaineiden käyttö
Ilmansaasteet ja hapan laskeuma
Ilmastonmuutos
Kestävä energiahuolto
Energiaverot

6. Liikenne
Liikennemäärien kehitys
Ympäristövaikutukset
Liikenteen kustannukset ja verotus

7. Kohti kestävää kehitystä

Liitteet: Tärkeimmät Suomea sitovat luonnonvarojen ja ympäristön suojelua koskevat sopimukset ja Tilastoliite.


Päivitetty 16.9.2003

Tilastokeskus
Jukka Hoffren
Puhelin: (09) 1734 3351
Faksi: (09) 1734 3251
Sähköposti: jukka.hoffren@tilastokeskus.fi 
Tulostettava versio