Tilastokeskuksen etusivulle
HakuPalauteHakemisto
 

Luonnonvarat ja ympäristö 2002 -katsauksen sisällysluettelo

Esipuhe

1. Kansantalous ja ympäristö
Kansainvälinen ympäristöpolitiikka
Kestävä kehitys Suomessa
Ympäristönsuojelun ohjauskeinot
Ympäristönsuojelu valtionhallinnossa
Kehitysyhteistyö
Lähialueyhteistyö
Kuntien ympäristönsuojelu
Ympäristöterveys

2. Luonnonvarat
Luonnonvarojen kestävä käyttö
Malmi- ja maa-ainesvarat
Metsävarat
Viljellyt varat
Vesivarat

3. Luonnonsuojelu ja rakennettu ympäristö

Luonnonsuojelu
Rakennettu ympäristö ja kaavoitus

4. Teollisuus
Ympäristösuojelun ohjaus
Metsäteollisuus
Kemianteollisuus
Metalli- ja elektroniikkateollisuus
Jätehuolto

5. Energiatalous
Energian tuotanto
Fossiilisten polttoaineiden käyttö
Kasvihuonekaasut
Ilmansaasteet ja hapan laskeuma
Ilmakehän otsoni
Kestävä energiahuolto
Energiaverot

6. Liikenne
Liikennemäärien kehitys
Ympäristövaikutukset
Liikenteen kustannukset ja verotus

7. Kohti kestävää kehitystä

Liitteet: Tärkeimmät Suomea sitovat luonnonvarojen ja ympäristön suojelua koskevat sopimukset.
Taulukkoluettelo.
Kuvioluettelo.
Tilastoliite.


Päivitetty 16.9.2002

Tilastokeskus
Jukka Hoffren
Puhelin: (09) 1734 3351
Faksi: (09) 1734 2474
Sähköposti: jukka.hoffren@tilastokeskus.fi 
Tulostettava versio