Tilastokeskuksen etusivulle
HakuPalauteHakemisto
 

Suojelualueiden ja -ohjelmien rahoitus 1999-2003
(miljoonaa euroa)


1999 2000 2001 2002 2003

TP TP TP TA TAE
Alueiden hankinta 45 36 27 24 18
Yksityismaiden ostot 14 12 17 13 7
Maanvaihdot 9 7 5 5 5
Maanmyyntitulot 22 17 5 6 6
Alueiden hoito 15 14 17 17 17
Luonnonsuojelukorvaukset 13 12 12 15 9
Koskiensuojelu 2 16 0 0 0
Life (Natura) 3 1 2 2 2
Yhteensä 78 79 58 58 46

TP = Tilinpäätös.
TA = Talousarvio.
TAE = Talousarvioesitys.

Tietoja lainattaessa lähteeksi pyydetään ilmoittamaan Luonnonvarat ja ympäristö 2002 -katsaus.


Päivitetty 16.9.2002

Tilastokeskus
Jukka Hoffren
Puhelin: (09) 1734 3351
Faksi: (09) 1734 2474
Sähköposti: jukka.hoffren@tilastokeskus.fi 
Tulostettava versio