Tilastokeskuksen etusivulle
HakuPalauteHakemisto
 

Luonnonvarat ja ympäristö linkkikokoelma

Kestävä kehitys - ajankohtaista

UN's Johannesburg Summit 2002 [In English]
United Nations World Summit on Sustainable Development [In English]
Earth Summit 2002 - Stakeholder Forum [In English]
UNCED Agenda 21 [In English]
UN Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol [In English]
Johannesburgin kokouksen esittely
Ulkoministeriön Johannesburg 2002 -sivut
UM:n ja YM:n lopputiedote Johannesburgin huippukokouksesta 4.9.2002
Suomen kestävän kehityksen toimikunta

Euroopan ympäristön tila

Environmental Signals 2002 [In English]
Euroopan ympäristön tila 2002 - yhteenveto suomeksi
Euroopan ympäristöviraston indikaattorilista [In English]

Suomen julkinen hallinto ja ympäristö

Valtiovarainministeriön talousarvioesitys vuodelle 2003
Suomen kestävän kehityksen indikaattorilista
Suomen ympäristöhallinto
Ympäristöministeriö
Suomen ympäristökeskus
Liikenneministeriön ympäristöaiheiset sivut
Tielaitoksen ympäristösivut
Tilastokeskuksen energia ja ympäristölinkit

Kansainväliset ympäristötoimijat

United Nations Environment Programme [In English]
European Environmental Agency [In English]
Environmental Protection Agency [In English]
World Resources Institute [In English]
London Group on Environmental Accounting [In English]

Keskeisiä tilastotietoja

Maailman hiilidioksidipäästöt aikasarjana (IPCC) [In English]
European Community Green House Gas Inventory 1990-2000 and the Inventory Report 15.4.2002 (pdf-tiedosto) [In English]
EMAS-tilastot
Ilman epäpuhtaudet
Ilmapäästöt ECE-alueella (EMEP) [In English]
Keskeisten raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen kehitys [In English]
Maatalouden tuotanto Suomessa
Mitä hengitämme? [pdf-tiedosto]
Natura-barometri EU-maissa [In English]
Paperin kierrätys Suomessa ja muissa maissa
Polttonesteiden kuluttajahinnat Euroopassa
Suomen tieliikenteen hiilidioksidipäästöt aikasarjana
Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon osuus sähkön kokonaistuotannosta EU-maissa [In English]
Yhdyskuntien jätevesikuormitus Suomessa


Päivitetty 16.09.2003

Tilastokeskus
Jukka Hoffren
Puhelin: (09) 1734 3351
Faksi: (09) 1734 3251
Sähköposti: jukka.hoffren@tilastokeskus.fi 
Tulostettava versio