Tilastokeskuksen etusivulle
HakuPalauteHakemisto
 

Esipuhe

Kestävän kehityksen tilaa ja toimenpiteiden toteutumista arvioitiin elo-syyskuussa 2002 Johannesburgissa kestävän kehityksen 10-vuotisseurantakokouksessa. Rio de Janeiron ympäristö- ja kehityskonferenssissa kesällä 1992 määritelty kestävän kehityksen politiikka toimii tällä hetkellä laajalti kansainvälisen ympäristöpolitiikan lähtökohtana. Kestävän kehityksen toteutuminen on kuitenkin ollut hitaampaa ja osoittautunut poliittisesti vaikeammaksi kuin Rio de Janeirossa ehkä ajateltiin. Monet sopimukset ja toimenpiteet on nähty riittämättömiksi yhä pahentuviin ongelmiin verrattuna. Toisaalta saavutettuja poliittisia edistymisaskelia voidaan pitää merkittävänä edistymisenä kohden kestävää kehitystä.

Kestävän kehityksen edistämiseen ehkä parhaiten sitoutunut osapuoli on Euroopan unioni. EU:n kestävän kehityksen strategia sovittaa tiiviisti yhteen niin ekologisen, sosiaalisen kuin taloudellisen kestävyyden ja EU:n kuudes ympäristöohjelma ympäristöhaasteet osaksi muita politiikkalohkoja. Myös Suomen hallitusohjelman mukaan hallituskaudella 1999-2003 ympäristön kannalta kestävän kehityksen periaatteet otetaan huomioon johdonmukaisesti yhteiskunnan eri osa-alueilla. Kioton ilmastosopimuksessa sovittujen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvelvoitteiden toteuttamiseksi hallitus hyväksyi kansallisen ilmastostrategian maaliskuussa 2001. Hallitusohjelma edellyttää velvoitteet täytettäväksi siten, että niistä aiheutuvat toimenpiteet eivät heikennä talouden ja työllisyyden kasvua sekä tukevat julkisen velan laskua. Hallituksen kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti valtion talousarvioesityksen yhteydessä julkaistaan Luonnonvarat ja ympäristö -katsaus.

Katsauksen laatimisesta on vastannut ympäristöministeriön asettama työryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut ylijohtaja Markku Nurmi ympäristöministeriöstä ja jäseninä neuvotteleva virkamies Pekka Pelkonen ja finanssineuvos Carita Putkonen valtiovarainministeriöstä, ylitarkastaja Timo Ritonummi kauppa- ja teollisuusministeriöstä, tutkija Marjaana Vainio-Mattila maa- ja metsätalousministeriöstä, ylitarkastaja Saara Jääskeläinen liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä ylitarkastaja Jarmo Muurman ja ylitarkastaja Sauli Solhagen ympäristöministeriöstä. Työryhmän sihteereinä ovat toimineet erikoistutkija Jukka Hoffrén Tilastokeskuksesta, joka on myös vastannut katsauksen toimittamisesta, sekä suunnittelija Maire Repo ja tutkija Jari Välimäki Suomen ympäristökeskuksesta.

Helsingissä syyskuussa 2002

Ympäristöministeriö
Ympäristöministeri
Jouni Backman
               Tilastokeskus
               Pääjohtaja
               Heli Jeskanen-Sundström

Päivitetty 17.9.2002

Tilastokeskus
Jukka Hoffren
Puhelin: (09) 1734 3351
Faksi: (09) 1734 2474
Sähköposti: jukka.hoffren@tilastokeskus.fi 
Tulostettava versio