Tilastokeskuksen etusivulle
HakuPalauteHakemisto
 

Valituksi tulleiden lukumäärä puolueittain ja vaalipiireittäin 2003 ja 1999

Valituksi tulleiden lukumäärä puolueittain ja vaalipiireittäin 2003 ja 1999
Antalet invalda efter parti och valkrets åren 2003 och 1999
Number of persons elected by party and constituency in 2003 and 1999

  Puolueet ja valitsijayhdistykset - Partier och valmansföreningar -
Parties and voters' associations
Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SF
Muut
Övriga
Others
Koko maa
Hela landet
Whole country
 
yhteensä 2003 200 55 53 40 19 14 8 7 3 1
yhteensä 1999 200 48 51 46 20 11 11 10 1 2
Helsinki - Helsingfors  
yhteensä 2003 21 2 6 6 1 4 1 - 1 -
yhteensä 1999 20 1 5 7 1 4 2 - - -
Uusimaa - Nyland  
yhteensä 2003 33 5 9 8 3 4 3 - 1 -
yhteensä 1999 32 3 8 9 3 3 4 1 - 1
Varsinais-Suomi
Egentliga Finland
 
yhteensä 2003 17 3 4 5 2 1 1 1 - -
yhteensä 1999 17 3 4 5 2 1 1 1 - -
Satakunta  
yhteensä 2003 9 3 3 2 1 - - - - -
yhteensä 1999 10 2 3 2 2 - - 1 - -
Häme - Tavastland  
yhteensä 2003 14 3 5 3 1 1 - 1 - -
yhteensä 1999 13 2 4 4 1 1 - 1 - -
Pirkanmaa
Birkaland
 
yhteensä 2003 18 3 5 5 2 2 - 1 - -
yhteensä 1999 16 2 4 5 3 1 - 1 - -
Kymi - Kymmene  
yhteensä 2003 12 3 5 3 1 - - - - -
yhteensä 1999 13 3 5 3 1 - - 1 - -
Etelä-Savo
Södra Savolax
South Savo
 
yhteensä 2003 6 3 2 1 - - - - - -
yhteensä 1999 8 3 3 2 - - - - - -
Pohjois-Savo
Norra Savolax
North Savo
 
yhteensä 2003 10 4 2 1 2 - - 1 - -
yhteensä 1999 10 4 2 2 1 - - 1 - -
Pohjois-Karjala
Norra Karelen
North Karelia
 
yhteensä 2003 7 3 3 - - 1 - - - -
yhteensä 1999 7 2 4 1 - - - - - -
Vaasa - Vasa  
yhteensä 2003 17 7 3 2 - - 3 1 1 -
yhteensä 1999 17 6 3 2 - - 4 1 1 -
Keski-Suomi
Mellersta Finland
Central Finland
 
yhteensä 2003 10 4 3 1 1 - - 1 - -
yhteensä 1999 10 4 3 1 1 - - 1 - -
Oulu - Uleåborg  
yhteensä 2003 18 9 2 2 3 1 - 1 - -
yhteensä 1999 18 9 2 2 3 1 - 1 - -
Lappi - Lappland
Lapland
 
yhteensä 2003 7 3 1 1 2 - - - - -
yhteensä 1999 8 4 1 1 2 - - - - -
Ahvenanmaa
Landskapet Åland
 
yhteensä 2003 1 - - - - - - - - 1
yhteensä 1999 1 - - - - - - - - 1

Päivitetty 26.3.2003

Yhteystiedot:
Vaalitilastot
Sähköposti: vaalit.tilastokeskus@tilastokeskus.fi 
Tulostettava versio