Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistiken över skogsarbetarnas löner och uppgifterna om löner inom jordbruket offentliggörs fr.o.m. juli 2010 i samband med statistiken Timlöner inom den privata sektorn.

Skogsarbetarnas löner offentliggjordes sista gången på en egen webbsida 2.10.2009. Fr.o.m. offentliggörandet 1.7.2010 publiceras uppgifterna i denna statistik på webbsidan för statistiken Timlöner inom den privata sektorn. Uppgifterna om löner inom jordbruket, vilka offentliggjordes sista gången 25.5.2009 som ett eget offentliggörande på webbsidorna för statistiken Timlöner inom den privata sektorn, kommer att offentliggöras 1.7.2010 i samband med offentliggörandet av statistiken över timlöner inom den privata sektorn.


Senast uppdaterad 17.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/ystp_2010-02-17_uut_001_sv.html