Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i denna statistik i materialet för år 2008

Allmänt

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på webbsidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciperna finns på klassificeringssidorna.

I denna statistik införs TOL 2008 i materialet för år 2008. Näringsgrensindelningen används som bakgrundsdata då man skapar det urval från vilket data insamlas för att komplettera Statistikcentralens uppgifter. I databastjänsterna för statistiken finns uppgifterna för år 2008 tillgängliga också enligt TOL 2002.

Ändringar till följd av övergången till TOL 2008

I statistiken klassificeras företagen näringsgrensvis enligt näringsgrensindelningen. I materialen för åren 2002-2008 har näringsgrensindelningen 2002 (TOL 2002) använts och i början av år 2009 införs näringsgrensindelningen 2008 (TOL 2008), som grundar sig på EU:s näringsgrensindelning NACE Rev. 2.I uppgifterna för år 2008 används både näringsgrensindelningen 2002 och 2008.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 i denna statistik

Denna statistik omfattar huvudgrupperna och femsiffernivåerna i näringsgrensindelningen med verksamhet inom den privata sektorn. Detaljerade beskrivningar av de använda grupperna finns på klassificeringssidorna.

Publicering av retroaktiva uppgifter enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

I statistiken uppdateras inga retroaktiva uppgifter enligt näringsgrensindelningen TOL 2008.

Användning av uppgifter enligt TOL 2008 och TOL 2002

Under övergångstiden används bakgrundsdata både enligt TOL 2008 och enligt TOL 2002.

Huvudgruppernas motsvarigheter i TOL 2008 och TOL 2002 är i huvudsak följande:

TOL 2008 TOL 2002
A Jordbruk, skogsbruk och fiske A Jordbruk, jakt och skogsbruk
B Fiske
B Utvinning av mineral C Gruvdrift och utvinning av mineral
C Tillverkning D Tillverkning
- utom förlagsverksamhet (grupp 221) till huvudgrupp J och återvinning (37) till huvudgrupp E
D Försörjning av el, gas, värme och kyla E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning
- utom vattenförsöjrning (41) till huvudgrupp E
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning
- vattenförsörjning
O Andra samhälleliga och personliga tjänster
- miljöhygien (90)
D Tillverkning
-återvinning (37)
F Byggverksamhet F Byggverksamhet
K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster
- markexploatering (7011)
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar G Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar
- utom reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar (527) till huvudgrupp S
H Transport och magasinering I Transport, magasinering och kommunikation
- utom telekommunikation (642) till huvudgrupp J och resebyråverksamhet och andra stödtjänster till turism (633) till huvudgrupp N
J Informations- och kommunikationsverksamhet D Tillverkning
- förlagsverksamhet (221)
I Transport, magasinering och kommunikation
- telekommunikation (642)
K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster
- databehandlingstjänster (72)
O Andra samhälleliga och personliga tjänster
- film- och videoverksamhet (921), radio- och TV-programverksamhet (922) och nyhetsservice (924)
K Finans- och försäkringsverksamhet J Finansiell verksamhet
L Fastighetsverksamhet K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster
- fastighetsverksamhet (70) utom markexploatering och fastighetsförvaltning
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster
- forskning och utveckling (73), från andra företagstjänster (74) bl.a. juridisk verksamhet och redovisning, konsultverksamhet avseende företagsledning, tekniska tjänster, reklambyråer, fotografering osv.
N Hälso- och sjukvård, sociala tjänster
- veterinärverksamhet (852)
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster
- av fastighetsverksamhet (70) fastighetsförvaltning på uppdrag, uthyrningstjänster (71) samt av andra företagstjänster (74) arbetskraftstjänster, säkerhetstjänster, städningstjänster osv.
I Transport, magasinering och kommunikation
- resebyråer och andra stödtjänster till turism (633)
F Byggverksamhet
- grönområdestjänster
O Andra samhälleliga och personliga tjänster
- gaturenhållning
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring L Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
P Utbildning M Utbildning
Q Vård och omsorg; sociala tjänster N Hälso- och sjukvård, sociala tjänster
- utom veterinärverksamhet (852)
R Kultur, nöje och fritid O Andra samhälleliga och personliga tjänster
- kulturell verksamhet och underhållningsverksamhet (en del av 923), biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet (925), sportanknuten verksamhet (926), spel (en del av 927)
S Annan serviceverksamhet O Andra samhälleliga och personliga tjänster
- organisationsverksamhet (91), annan serviceverksamhet (930)
D Tillverkning
- bl.a. reparation av möbler från gruppen (361)
G Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar
- reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar (527)
K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster
- reparation av datorer

Uppgifter enligt den gamla och den nya klassificeringen som anges på en mer detaljerad klassificeringsnivå kan bäst användas tillsammans genom utnyttjande av klassificeringsnyckeln.

En del av de gamla femsiffernivåerna kan direkt överföras till en nya femsiffernivån (434 grupper).

Med hjälp av nyckel ser man motsvarigheten i den andra klassificeringen. Nyckeln TOL 2002/TOL 2008 visar också de s.k. asteriskgrupperna, dvs. till vilken grupp största delen av enheterna i den gamla gruppen hör, då den gamla gruppen fördelas på flera nya grupper. Det finns 285 asteriskgrupper. Nyckeln TOL 2008/TOL 2002 anger vilka gamla grupper som ingår i de nya.


Senast uppdaterad 6.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/ystp_2009-04-06_luo_001_sv.html