Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin tuntipalkkaiset ammattiluokituksen 2010 kaksinumerotason mukaan vuonna 2019

Ammattiryhmä Lukumäärä Säännöllisen työajan keskiansio, euroa/tunti
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Yhteensä 308 104 243 298 64 806 16,52 17,07 13,97
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat 1 065 647 419 23,96 24,74 22,77
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 448 390 58 19,67 19,88 18,47
26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat 385 147 238 25,98 25,32 26,34
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 1 237 1 167 71 19,44 19,61 16,25
32 Terveydenhuollon asiantuntijat 838 331 508 19,09 19,30 18,94
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat 736 255 481 17,20 18,80 16,07
34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat 2 798 850 1 948 16,43 17,41 15,66
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat 579 462 117 16,40 16,54 15,47
41 Toimistotyöntekijät 864 190 674 14,98 15,70 14,81
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 1 634 418 1 216 10,60 10,75 10,54
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät 560 268 292 15,28 16,77 13,31
51 Palvelutyöntekijät 2 004 1 027 977 14,77 15,94 12,91
52 Myyjät, kauppiaat ym. 2 226 961 1 265 14,08 15,54 12,63
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 1 116 109 1 007 13,65 14,74 13,48
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 5 676 4 195 1 481 13,53 13,66 13,15
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 3 310 1 563 1 747 10,93 11,51 10,36
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 1 674 1 263 410 13,57 14,00 11,88
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 49 798 47 558 2 240 17,51 17,60 15,52
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 40 877 38 859 2 018 17,27 17,35 15,67
73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät 3 221 2 202 1 019 16,43 16,98 15,20
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 13 367 12 708 659 18,25 18,38 15,50
75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym. 8 687 6 437 2 250 16,60 17,02 15,30
81 Prosessityöntekijät 56 697 44 436 12 261 17,41 17,97 15,29
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 10 774 7 916 2 858 15,65 15,99 14,69
83 Kuljetustyöntekijät 42 351 40 151 2 199 16,85 16,88 16,31
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 26 460 8 148 18 313 11,73 12,07 11,58
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 630 271 359 9,52 9,34 9,66
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 13 112 10 827 2 285 16,25 16,48 15,01
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. 5 185 3 957 1 228 13,11 13,18 12,80

Lähde: Yksityisen sektorin tuntipalkat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila 029 551 3235, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 14.8.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. 2019, Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin tuntipalkkaiset ammattiluokituksen 2010 kaksinumerotason mukaan vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ystp/2019/ystp_2019_2020-08-14_tau_001_fi.html