Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Timavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen efter tvåsiffernivå i yrkesklassificering (AML 2010) 2017

Utbildningsområde Antal Ordinarie lön euro/timme
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Totalt 325 922 259 002 66 920 15,99 16,48 13,64
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik 1 151 841 310 21,67 21,91 21,08
24 Specialister inom företagsekonomi och administration 297 160 136 24,01 23,81 24,23
25 Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi 570 471 100 17,75 17,97 16,74
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn 1 331 438 893 23,84 22,72 24,41
31 Experter inom naturvetenskap och teknik 2 464 2 329 135 18,22 18,27 17,21
32 Hälso- och sjukvårdsexperter 853 246 606 17,59 18,45 17,27
33 Experter inom företagsekonomi och administration 832 326 506 14,49 13,19 15,34
34 Juridiska assistenter samt experter inom social- och kultursektorn 3 554 964 2 591 18,41 18,93 18,06
35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi 685 630 55 16,48 16,39 17,62
41 Kontorspersonal 1 151 244 908 12,91 12,82 12,94
42 Kundtjänstpersonal 1 843 451 1 392 11,66 11,76 11,63
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning 703 206 497 13,83 15,02 13,34
51 Servicepersonal 2 298 1 083 1 215 13,80 14,92 12,57
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. 2 979 1 281 1 698 12,81 13,35 12,30
53 Vård- och omsorgspersonal 924 87 836 12,55 11,51 12,64
54 Säkerhets- och bevakningspersonal 6 035 4 590 1 445 12,86 12,96 12,51
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. 3 099 1 316 1 783 10,87 11,42 10,43
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) 54 398 51 958 2 439 17,04 17,12 15,38
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer 43 820 41 833 1 987 16,57 16,64 15,10
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal 3 313 2 341 972 15,95 16,45 14,71
74 Personal inom el- och elektronikbranschen 12 364 11 673 691 17,45 17,61 14,68
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. 9 694 7 509 2 184 16,21 16,56 14,97
81 Processarbetare 57 460 45 144 12 316 16,82 17,34 14,79
82 Hopsättare, industriprodukter 12 132 8 614 3 518 15,16 15,55 14,17
83 Transportarbetare 47 070 44 961 2 109 16,04 16,06 15,38
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare 22 950 6 182 16 768 11,22 11,57 11,09
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske 738 341 398 9,67 9,92 9,49
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. 16 206 13 430 2 775 15,75 16,06 14,12
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. 3 215 2 253 962 12,74 12,99 11,96

Källa: Timlöner inom den privata sektorn 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila 029 551 3235, Anne Suhtala 029 551 3489, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. 2017, Tabellbilaga 1. Timavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen efter tvåsiffernivå i yrkesklassificering (AML 2010) 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/2017/ystp_2017_2018-08-16_tau_001_sv.html