Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.8.2016

Löneskillnaden mellan kvinnor och män ökar med åldern


Enligt Statistikcentralens statistik över timavlönade inom den privata sektorn var timlönen för den ordinarie arbetstiden hos löntagare i genomsnitt 15,80 euro per timme under sista kvartalet 2015. Medellönen för kvinnor och män var 13,20 resp. 16,40 euro per timme. Löneskillnaden är större bland äldre löntagare. Skillnaden ökar stadigt från två euro bland tjugoåringar till fyra euro bland sextioåringar. Enligt Statistikcentralens index för ordinarie förtjänst steg timlönerna inom den privata sektorn med 0,9 procent under fjärde kvartalet 2015 från motsvarande kvartal året innan.


Källa: Timlöner inom den privata sektorn 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila 029 551 3235, Anne Suhtala 029 551 3489, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (189,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/2015/ystp_2015_2016-08-16_tie_001_sv.html