Liitekuvio 2. Yksityisen sektorin tuntipalkkajakaumat koulutusalan mukaan 2014

Liitekuvio 2. Yksityisen sektorin tuntipalkkajakaumat koulutusalan mukaan 2014

Lähde: Yksityisen sektorin tuntipalkat 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila 029 551 3235, Anne Suhtala 029 551 3489, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 17.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. 2014, Liitekuvio 2. Yksityisen sektorin tuntipalkkajakaumat koulutusalan mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ystp/2014/ystp_2014_2015-09-17_kuv_002_fi.html