Figurbilaga 3. Antalet timavlönade inom den privata sektorn åren 2005 och 2013 enligt yrkesklassificeringens huvudgrupper

Figurbilaga 3. Antalet timavlönade inom den privata sektorn åren 2005 och 2013 enligt yrkesklassificeringens huvudgrupper

Källa: Löner inom den privata sektorn 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markku Jutila 029 551 3494, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. 2013, Figurbilaga 3. Antalet timavlönade inom den privata sektorn åren 2005 och 2013 enligt yrkesklassificeringens huvudgrupper . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/2013/ystp_2013_2014-08-21_kuv_003_sv.html