Tabellbilaga 1. Timavlönade löntagare inom den privata sektorn efter åldersgrupp och kön år 2011

Åldersgrupp Antal Medellön för ordinarie arbetstid, euro/timme Totallöner, euro/timme
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Totalt 335 300 260 600 74 700 14,91 15,51 12,39 15,59 16,26 12,80
-19 9 400 5 100 4 300 10,32 10,85 9,38 10,66 11,18 9,76
20-24 35 300 25 800 9 500 12,69 13,10 10,94 13,21 13,64 11,37
25-29 42 000 33 900 8 100 14,34 14,72 12,22 14,98 15,39 12,67
30-34 35 800 29 300 6 500 14,96 15,37 12,64 15,70 16,16 13,11
35-39 33 700 27 300 6 400 15,32 15,81 12,86 16,12 16,68 13,35
40-44 38 000 30 300 7 700 15,54 16,12 12,91 16,32 16,96 13,36
45-49 42 300 33 500 8 800 15,49 16,15 12,79 16,21 16,95 13,20
50-54 41 200 32 000 9 200 15,48 16,25 12,64 16,18 17,05 12,99
55-59 37 400 28 300 9 100 15,43 16,31 12,60 16,06 17,03 12,94
60-64 17 700 13 100 4 600 15,19 16,10 12,40 15,75 16,74 12,67
65- 2 600 2 000 600 14,01 14,49 11,82 14,43 14,93 12,19

Källa: Löner inom den privata sektorn 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markku Jutila 09 1734 3494, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 10.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. 2011, Tabellbilaga 1. Timavlönade löntagare inom den privata sektorn efter åldersgrupp och kön år 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/2011/ystp_2011_2012-08-10_tau_001_sv.html