Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Timavlönade löntagare inom den privata sektorn efter åldersgrupp och kön år 2011

Åldersgrupp Antal Medellön för ordinarie arbetstid, euro/timme Totallöner, euro/timme
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Totalt 335 300 260 600 74 700 14,91 15,51 12,39 15,59 16,26 12,80
-19 9 400 5 100 4 300 10,32 10,85 9,38 10,66 11,18 9,76
20-24 35 300 25 800 9 500 12,69 13,10 10,94 13,21 13,64 11,37
25-29 42 000 33 900 8 100 14,34 14,72 12,22 14,98 15,39 12,67
30-34 35 800 29 300 6 500 14,96 15,37 12,64 15,70 16,16 13,11
35-39 33 700 27 300 6 400 15,32 15,81 12,86 16,12 16,68 13,35
40-44 38 000 30 300 7 700 15,54 16,12 12,91 16,32 16,96 13,36
45-49 42 300 33 500 8 800 15,49 16,15 12,79 16,21 16,95 13,20
50-54 41 200 32 000 9 200 15,48 16,25 12,64 16,18 17,05 12,99
55-59 37 400 28 300 9 100 15,43 16,31 12,60 16,06 17,03 12,94
60-64 17 700 13 100 4 600 15,19 16,10 12,40 15,75 16,74 12,67
65- 2 600 2 000 600 14,01 14,49 11,82 14,43 14,93 12,19

Källa: Löner inom den privata sektorn 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markku Jutila 09 1734 3494, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 10.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. 2011, Tabellbilaga 1. Timavlönade löntagare inom den privata sektorn efter åldersgrupp och kön år 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/2011/ystp_2011_2012-08-10_tau_001_sv.html