Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Antalet timavlönade löntagare inom den privata sektorn och deras medellöner efter utbildningsnivå år 2010

Utbildningsnivå Antal Medellön för ordinarie arbetstid, euro/timme Totallöner, euro/timme
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Totalt 329 715 257 442 72 227 14,59 15,14 12,12 15,31 15,93 12,54
2 Grundnivå 90 045 64 874 25 125 13,83 14,53 11,62 14,45 15,23 11,99
3 Mellannivå 219 586 180 175 39 411 14,88 15,35 12,26 15,64 16,16 12,70
5 Lägsta högre nivå 11 566 7 659 3 907 14,70 15,38 13,09 15,50 16,33 13,57
6 Lägre högskolenivå 6 254 3 552 2 702 14,25 14,92 12,94 14,94 15,72 13,40
7 Högre högskolenivå 1 901 1 032 868 14,90 15,06 14,60 15,39 15,62 14,99

Källa: Löner inom den privata sektorn 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markku Jutila (09) 1734 3494, Kati Heikkinen (09) 1734 3468, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 27.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. 2010, Tabellbilaga 2. Antalet timavlönade löntagare inom den privata sektorn och deras medellöner efter utbildningsnivå år 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/2010/ystp_2010_2011-09-27_tau_002_sv.html