Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot vuonna 2009 ammattiluokituksen pääluokan ja sukupuolen mukaan

Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, euroa/tunti
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Yhteensä 317 341 245 168 71 973 14,39 14,96 12,01
2 Erityisasiantuntijat 1 934 1 244 655 19,07 18,93 19,58
3 Asiantuntijat 6 420 2 968 3 439 15,60 16,40 14,20
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 16 812 9 318 7 486 12,69 12,97 12,31
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 3 829 1 317 2 484 11,41 12,40 10,79
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 313 106 207 9,19 8,89 9,45
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 107 764 101 318 6 410 15,26 15,40 12,87
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 126 977 103 782 23 140 14,69 14,99 13,22
9 Muut työntekijät 52 749 24 599 28 126 11,73 13,29 10,12
Tuntematon 542 516 26 16,50 16,71 ..

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kati Heikkinen (09) 1734 3468, Markku Jutila (09) 1734 3494, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 27.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. Muu yksityinen sektori 2009, Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot vuonna 2009 ammattiluokituksen pääluokan ja sukupuolen mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ystp/2009/02/ystp_2009_02_2010-07-01_tau_001_fi.html