Publicerad: 23.9.2008

Lönerna för timavlönade löntagare inom den privata sektorn 13,25 euro 2007

Enligt Statistikcentralen var lönen för den ordinarie arbetstiden inom den privata sektorn hos timavlönade i genomsnitt 13,25 euro per timme under det sista kvartalet år 2007, 13,78 euro för män och 11,17 euro för kvinnor. Den totala lönen för timanställda inom den privata sektorn var i genomsnitt 13,94 euro per timme, 14,53 euro hos män och 11,59 euro hos kvinnor. Statistiken omfattar uppgifter om ungefär 365 000 löntagare, av vilka ungefär 77 procent är män.

Sett till åldersgrupperna varierade medellönen för ordinarie arbetstid från 9,56 euro i åldersgruppen under 20 år till 13,73 euro i åldersgruppen 40–49 år. Medellönen steg klart i takt med övergången från yngre åldersgrupper till äldre ända till åldersgruppen 30–39 år. Efter det var utvecklingen mer moderat. I de flesta yrkesgrupper uppnåddes den genomsnittliga lönetoppen i åldersgruppen 40–49 år eller äldre. Men bland experterna uppnåddes den största genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid redan i åldersgruppen 30–39 år. Den högsta genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid, 22,80 euro, uppnådde specialisterna i åldersgruppen 40–49 år. Medelåldern för de timavlönade löntagare som statistiken omfattade var omkring 40 år.

I statistiken över timlöner inom den privata sektorn omfattar lönen för ordinarie arbetstid lön för
tids-, ackords- och premiearbete som betalas för ordinarie arbetstid samt grunddelarna för söndags- och övertidslön. Totallönen innehåller förutom detta dessutom söndags- och övertidslönens förhöjningsdelar. Uppgifterna har samlats in i samarbete med arbetsgivarorganisationerna.

Antalet timavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid enligt 2007 års yrkesklassificering och åldersgrupp

Yrkesklassificeringen Antal Medellön för ordinarie arbetstid, euro/timme          
Totalt –19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–
Totalt 365 090 13,25 9,56 12,14 13,53 13,73 13,72 13,51
2. Specialister 2 497 19,14 .. 15,65 18,75 22,80 22,15 22,61
3. Experter 5 663 14,86 8,14 13,10 15,84 15,49 15,07 15,18
4. Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 18 541 11,74 9,76 10,71 11,72 12,22 12,36 12,60
5. Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 8 949 10,66 8,89 10,17 11,26 11,36 11,41 11,12
6. Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 919 9,89 6,66 10,77 10,46 9,79 9,34 11,73
7. Byggnads-, reparation- och tillvekningsarbete 133 037 14,16 10,27 12,80 14,28 14,68 14,76 14,62
8. Process- och transportarbetare 138 590 13,34 10,67 12,45 13,60 13,65 13,61 13,33
9. Övriga arbetstagare 56 084 11,09 8,27 10,36 11,47 11,46 11,55 11,38
Okänd 693 12,82 .. 12,03 13,85 13,34 13,09 12,62

Medellönen för timavlönade löntagare inom den privata sektorn efter yrkesklassificering och åldersgrupp 2007

Medellönen för timavlönade löntagare inom den privata sektorn efter yrkesklassificering och åldersgrupp 2007

Näringsgrenindelningen TOL 2008 införs i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för år 2008. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens webbsidor om TOL 2008:
http://tilastokeskus.fi/til/tol2008_sv.html.


Källa: Löner inom den privata sektorn 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Topias Leino (09) 1734 3491, Aino Mustonen (09) 1734 2608, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 23.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. Övrig privat sektor 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/2007/02/ystp_2007_02_2008-09-23_tie_001_sv.html