Timlöner inom den privata sektorn 2007, Övrig privat sektor

2007
Övrig privat sektor
Offentliggöranden