Publicerad: 17.7.2008

Totala timlönen inom gårdsbruk 9,74 euro i november 2007

Lönestatistiken över lantbruksarbetare omfattade 2 294 löntagare i november 2007. De löntagare som räknas till lantbruksarbetare indelas efter avtalsbransch i avtalsbranscher inom gårdsbruk och i övriga avtalsbranscher. När det gäller egentliga arbeten inom gårdsbruk omfattade statistiken 536 löntagare och deras totala medeltimlön var 9,74 euro. Ökningen från motsvarande tidpunkt året innan var 2,7 procent. Gårdsbruksarbeten har i statistiken indelats i allmänna arbeten och husdjursskötsel. När det gäller de allmänna arbetena var den totala timlönen i genomsnitt 9,49 euro, vilket innebär en ökning med 1,5 procent från motsvarande tidpunkt året innan. Inom husdjursskötsel var den totala timlönen i genomsnitt 10,02 euro, vilket är en ökning med 4,2 procent från motsvarande tidpunkt året innan.

Antalet lantbruksarbetare och den totala timlönen efter bransch, november 2007

Bransch Antal Total timlön , euro
Totalt Män     Kvinnor Totalt Män     Kvinnor
Avtalsbranscher inom gårdsbruk totalt 536 311 225 9,74 9,90 9,52
Allmänna arbeten 285 195 90 9,49 9,79 8,85
Husdjursskötsel 251 116 135 10,02 10,08 9,97
             
Övriga avtalsbranscher totalt 1757 712 1045 .. .. ..
Trädgårdsarbeten 975 243 732 8,98 9,67 8,74
Plantskolearbeten 168 72 96 8,71 8,94 8,53
Grönområdesarbeten 219 148 71 10,93 11,27 10,15
Arbeten inom pälsdjursuppfödning och fodercentraler 225 202 23 11,32 11,47 9,61
Övriga arbeten 170 47 123 .. .. ..

Källa: Meddelande om priser och löner 3/2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Suhtala (09) 1734 3489, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.07.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. Gårdsbruk 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/2007/01/ystp_2007_01_2008-07-17_tie_001_sv.html