Timlöner inom den privata sektorn 2007, Gårdsbruk

2007
Gårdsbruk
Offentliggöranden