Publicerad: 4.7.2007

Lönerna för timavlönade löntagare inom den privata sektorn 12,81 euro i slutet av 2006

Under det sista kvartalet år 2006 var antalet timavlönade löntagare inom den privata sektorn 372 102. Största delen, dvs. omkring 77 procent, av de timavlönade löntagarna var män. Timlönen för ordinarie arbetstid var i genomsnitt 12,81 euro, 13,31 euro hos män och 10,89 euro hos kvinnor. Totallönen var i genomsnitt 13,48 euro, 14,05 euro hos män och 11,31 euro hos kvinnor.

Den största gruppen timavlönade utgjordes av process- och transportarbetare. Antalet uppgick till omkring 147 000, dvs. nästan 40 procent av alla timavlönade löntagare inom den privata sektorn. Deras timlön av ordinarie arbetstid var i genomsnitt 12,79 euro och totaltimlönen 13,74 euro. En annan stor grupp var byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare, som uppgick till omkring 134 000, dvs. ungefär 36 procent av alla timavlönade löntagare inom den privata sektorn. Deras timlön för ordinarie arbetstid var i genomsnitt 13,65 euro och totaltimlönen 14,13 euro.

Statistiken omfattar omkring 58 000 personer i huvudgruppen övriga arbetstagare och omkring 18 000 personer i gruppen kontors- och kundservicearbetare. I huvudgruppen övriga arbetstagare var lönen för ordinarie arbetstid i medeltal 10,72 euro och bland kontors- och kundtjänstarbetare 11,11 euro. Motsvarande totallöner var 11,26 euro och 11,42 euro.

Antalet timavlönade löntagare inom den privata sektorn och medellöner för ordinarie arbetstid efter huvudgrupp i yrkesklassificeringen år 2006

Yrkesklassificeringen Antal Timlön för ordinarie arbetstid, euro/timme
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Totalt 372 102 287 090 84 465 12,81 13,31 10,89
2. Specialister 3 399 1 859 1 538 24,18 23,20 26,19
3. Experter 6 350 3 815 2 533 14,39 14,91 13,32
4. Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 17 827 10 285 7 541 11,11 11,41 10,66
5. Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 4 720 1 540 3 179 10,28 11,33 9,65
6. Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 811 504 306 9,18 9,58 8,49
7. Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 133 629 124 664 8 609 13,65 13,82 11,33
8. Process- och transportarbetare 146 545 115 116 31 259 12,79 13,11 11,58
9. Övriga arbetstagare 58 146 28 796 29 335 10,72 11,91 9,41
Okänd 504 360 144 12,36 13,02 10,65

Källa: Timlöner inom den privata sektorn 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aino Mustonen (09) 1734 2608, Pekka Tamminen (09) 1734 3491, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 4.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. Övrig privat sektor 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/2006/02/ystp_2006_02_2007-07-04_tie_001_sv.html