Suomen virallinen tilasto

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 350 euroa vuonna 2019
24.6.2020
Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3 350 ja keskiarvoansio 3 764 euroa kuukaudessa vuonna 2019. Miesten mediaaniansio oli 3 777 ja naisten 2 972 euroa. Parhaiten palkattuun kymmenykseen kuuluvat ansaitsivat vähintään 5 750 euroa kuukaudessa ja pienipalkkaisimman kymmenen prosentin ansiot olivat 2 232 euroa tai pienemmät. Säännöllisen ansion indeksin ennakoitu vuosinousu yksityisen sektorin kuukausipalkkaisilla oli 2,0 prosenttia vuonna 2019.

Kuvaus: Yksityisen sektorin kuukausipalkat kuvaa yritysten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kuukausipalkkaisten palkansaajien määriä ja palkkatasoa ammatin, ammattiryhmän koulutuksen, sukupuolen ja iän mukaan.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ansiotaso, palkansaajat, palkat, yksityinen sektori, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Uusi ammattiluokitus otetaan käyttöön vuoden 2010 vuositilastossa syyskuussa 2011
16.5.2011
Uusi ammattiluokitus otetaan käyttöön vuoden 2010 vuositilastossa syyskuussa 2011.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/index.html