Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 8.11.2013

Antalet företagssaneringar ökade under januari-september med 13,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 437 företagssaneringar under januari–september 2013, dvs. 51 företagssaneringar (13,2 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla de företag som var föremål för företagssanering uppgick till totalt 4 471, vilket är 756 personer (20,4 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda företagssaneringar under januari–september 2004–2013

Anhängiggjorda företagssaneringar under januari–september 2004–2013

Antalet anhängiggjorda företagssaneringar ökade under januari–september inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, utvinning av mineral, handel, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet ökade anhängiggjorda företagssaneringar mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–september 106 företagssaneringar, vilket är 22 företagssaneringar (26,2 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet företagssaneringar minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske samt byggverksamhet.

Företag som var föremål för företagssanering och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari–september 2013 och 2012

Näringsgren Företagssaneringar januari–september 2013 Företagssaneringar januari–september 2012 Antalet anställda januari–september 2013 Antalet anställda januari–september 2012
Jord- och skogsbruk, fiske 13 20 46 128
Tillverkning och utvinning av mineral 72 60 1 507 1 235
Byggverksamhet 75 84 730 579
Handel 79 70 431 500
Transport och magasinering 56 45 613 572
Hotell- och restaurangverksamhet 36 23 309 112
Övriga tjänster 106 84 835 589
TOTALT 437 386 4 471 3 715

Källa: Företagssaneringar 2013, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 3:e kvartalet 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2013/03/ysan_2013_03_2013-11-08_tie_001_sv.html