Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2020, 2:a kvartalet

Företagssaneringar 2013, 3:e kvartalet

2013
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor