Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 8.2.2013

Antalet företagssaneringar på fjolårets nivå under januari–december 2012

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 515 företagssaneringar år 2012, dvs. 13 företagssaneringar (2,6 %) fler än under motsvarande period året innan. År 2012 uppgick antalet anställda i företag som var föremål för företagssanering till 5 190, vilket är 737 personer (12,4 %) färre än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda företagssaneringar under januari–december 2003–2012

Anhängiggjorda företagssaneringar under januari–december 2003–2012

Antalet anhängiggjorda företagssaneringar ökade under januari–december 2012 inom huvudnäringsgrenarna handel och övriga tjänster. Till antalet ökade antalet företagssaneringar mest inom övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–december 113 företagssaneringar, vilket är 23 företagssaneringar (25,6 %) fler än under motsvarande period året innan.

Antalet företagssaneringar minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, tillverkning, byggverksamhet, transport och magasinering samt hotell- och restaurangverksamhet. Antalet företagssaneringar minskade mest inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–december 117 företagssaneringar, vilket är sju företagssaneringar (5,7 %) färre än under motsvarande period året innan. Inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet anhängiggjordes trots det fler företagssaneringar än inom övriga huvudnäringsgrenar.

Anhängiggjorda företagssaneringar efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställdä under januari-december 2012 och 2011

Näringsgren Företagssaneringar januari-december 2012 Antalet anställda januari-december 2012 Företagssaneringar januari-december 2011 Antalet anställda januari-december 2011
Jord- och skogsbruk, fiske 24 139 29 118
Tilverkning, gruvdrift, energiförsörjning 74 1 485 79 1 972
Bryggverksamhet 117 891 124 1 125
Handel 98 977 82 1 023
Trasport och magasinering 63 745 66 578
Hotell- och restaurangverksamhet 26 128 30 237
Övriga tjänster 113 825 90 872
Näringsgrenen okänd 0 0 2 2
Företagssaneringar / anställda totalt 515 5 190 502 5 927

Källa: Företagssaneringar 2012, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 4:e kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2012/04/ysan_2012_04_2013-02-08_tie_001_sv.html