Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2019, 3:e kvartalet

Företagssaneringar 2012, 3:e kvartalet

2012
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor