Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2020, 2:a kvartalet

Publicerad: 15.8.2012

Antalet företagssaneringar minskade med 8 procent under januari–juni 2012

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–juni 250 företagssaneringar, vilket är 23 färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda vid de företag som under januari–juni ansökte om företagssanering var 2 429, vilket är 637 färre än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda företagssaneringar under januari–juni 2000–2012

Anhängiggjorda företagssaneringar under januari–juni 2000–2012
Under januari–juni minskade antalet anhängiggjorda företagssaneringar inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av tillverkning, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade företagssaneringarna mest inom huvudnäringsgrenen transport och magasinering. Där anhängiggjordes 15 företagssaneringar färre än året innan.

Anhängiggjorda företagssaneringar efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–juni 2012 och 2011

  Företagssaneringar januari–juni 2012 Antalet anställda, januari–juni 2012 Företagssaneringar januari–juni 2011 Antalet anställda, januari–juni 2011
Jord- och skogsbruk, fiske 12 108 15 67
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 43 953 40 1 403
Byggverksamhet 59 400 73 527
Handel 41 246 43 259
Transport och magasinering 28 303 43 389
Hotell- och restaurangverksamhet 15 78 13 76
Övriga tjänster 52 341 45 344
Näringsgrenen okänd 0 0 1 1
Företagssaneringar / anställda totalt 250 2 429 273 3 066

Källa: Företagssaneringar 2012, 2:a kvartalet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Kivimäki 09 1734 3252, Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 2:a kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2012/02/ysan_2012_02_2012-08-15_tie_001_sv.html