Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2020, 2:a kvartalet

Publicerad: 16.8.2010

Antalet företagssaneringar på fjolårets nivå under januari–juni 2010

I januari–juni anhängiggjordes 283 företagssaneringar, vilket är en sanering fler än året innan. Antalet anställda vid de företag som i januari–juni ansökte om företagssanering var 2 646, vilket är 724 färre än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda företagssaneringar under januari–juni 1993–2010

Anhängiggjorda företagssaneringar under januari–juni 1993–2010

Under januari–juni ökade antalet anhängiggjorda företagssaneringar inom huvudnäringsgrenarna jord- och skogsbruk samt fiske, byggverksamhet och transport och magasinering. Mest ökade företagssaneringarna inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Där anhängiggjordes 23 företagssaneringar fler än året innan.

Anhängiggjorda företagssaneringar efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–juni 2010 och 2009

  Företagssaneringar januari-juni 2010 Antalet anställda, januari-juni 2010 Företagssaneringar januari-juni 2009 Antalet anställda, januari-juni 2009
Jord- och skogsbruk, fiske 8 32 3 17
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 45 649 60 1 693
Byggverksamhet 66 388 43 353
Handel 41 347 44 307
Transport och magasinering 45 312 29 315
Hotell- och restaurangverksamhet 19 117 25 105
Övriga tjänster 55 797 70 572
Näringsgrenen okänd 4 4 8 8
Konkurser / anställda totalt 283 2 646 282 3 370

Källa: Företagssaneringar 2010, 2:a kvartalet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.08.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 2:a kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2010/02/ysan_2010_02_2010-08-16_tie_001_sv.html