Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 17.5.2010

Företagssaneringarna ökade under första kvartalet år 2010

Under januari–mars anhängiggjordes 145 företagssaneringar, vilket är mer än 12 procent fler än året innan. Antalet anställda vid de företag som under januari–mars ansökte om företagssanering var 1 363, vilket är 60 färre än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda företagssaneringar under januari–mars 1993–2010

Anhängiggjorda företagssaneringar under januari–mars 1993–2010

Under januari–mars ökade antalet anhängiggjorda företagssaneringar inom huvudnäringsgrenarna jord- och skogsbruk samt fiske, handel, transport och magasinering och övriga tjänster. Mest ökade företagssaneringarna inom huvudnäringsgrenen transport och magasinering. Där anhängiggjordes 12 företagssaneringar fler än året innan.

Anhängiggjorda företagssaneringar efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–mars 2010 och 2009

  Företagssaneringar januari-mars 2010 Antalet anställda, januari-mars 2010 Företagssaneringar januari-mars 2009 Antalet anställda, januari-mars 2009
Jord- och skogsbruk, fiske 4 15 1 6
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 20 279 27 565
Byggverksamhet 23 178 24 188
Handel 23 150 19 151
Transport och magasinering 25 204 13 140
Hotell- och restaurangverksamhet 10 87 11 53
Övriga tjänster 36 446 34 320
Näringsgrenen okänd 4 4 - -
Företagssaneringar / anställda totalt 145 1 363 129 1 423

Källa: Företagssaneringar 2010, 1:a kvartalet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (185,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.05.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 1:a kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2010/01/ysan_2010_01_2010-05-17_tie_001_sv.html