Julkaistu: 23.11.2010

Vuoden 2009 aikana loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat

Vuoden 2009 aikana käsiteltiin käräjäoikeuksissa loppuun 463 yrityssaneerausasiaa. Määrä on lähes kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Käsitellyistä asioista yrityssaneerausmenettelyhakemuksia oli 406.

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausmenettelyhakemukset ratkaisulajeittain 2009

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausmenettelyhakemukset ratkaisulajeittain 2009

Saneerausmenettelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 101 tapauksessa. Vahvistettujen maksuohjelmien määrä väheni edellisvuodesta, vuotta aiemmin maksuohjelma vahvistettiin 127 tapauksessa. Jos maksuohjelmaa ei käräjäoikeuksissa vahvistettu, tarkoitti se sitä, että hakemusten käsittely oli keskeytynyt yrityssaneerausmenettelyn eri vaiheissa. Yleisimmät keskeyttämisen syyt olivat menettelyn määrääminen lakkaamaan, joka oli syynä 122 tapauksessa ja hakemuksen hylkääminen, joka oli syynä 92 tapauksessa. Hylättyjen hakemusten määrä kaksinkertaistui edellisvuodesta.

Vuonna 2009 vahvistetuissa yrityssaneerausohjelmissa oli varoja 77 miljoonaa ja velkoja 107 miljoonaa euroa. Sekä varat että velat lisääntyivät edellisvuodesta, sillä vuonna 2008 varoja oli 63 miljoonaa ja velkoja 101 miljoonaa. Vahvistettujen yrityssaneerausohjelmien käsittelyaika hakemuksen saapumisesta yrityssaneerausohjelman vahvistamiseen oli käräjäoikeuksissa keskimäärin 11 kuukautta. Vahvistetuista yrityssaneerausohjelmista 73 prosenttia (74 kpl) saatiin ratkaistua alle 12 kuukaudessa.

Loppuun käsitellyillä yrityssaneerausasioilla tarkoitetaan Tilastokeskuksen yrityssaneeraustilastossa asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja niistä on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Tietoihin sisältyvät yrityssaneeraushakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt yrityssaneerausasiat. Loppuun käsiteltyjä yrityssaneerausasioita koskevat tilastot kuvaavat eri perusjoukkoa kuin vireille tulleet yrityssaneeraukset. Loppuun käsitellyt asiat sisältävät jo tilastovuotta aiemmin vireille tulleita asioita ja vastaavasti osa tilastovuonna vireille tulleista asioista käsitellään loppuun vasta tulevina vuosina.


Lähde: Loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat, 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (222,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityssaneeraukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5781. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ysan/2009/ysan_2009_2010-11-23_tie_001_fi.html