Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 12.11.2009

Antalet företagssaneringar visade en brant ökning under januari–september 2009

Under januari–september anhängiggjordes 404 företagssaneringar, vilket är drygt dubbelt mer än året innan. Antalet anställda vid de företag som under januari–september ansökte om företagssanering var 4 979, vilket är 3 700 fler än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda företagssaneringar under januari–september 1993–2009

Anhängiggjorda företagssaneringar under januari–september 1993–2009

Under januari–september ökade antalet anhängiggjorda företagssaneringar inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av jord- och skogsbruk samt fiske. Företagssaneringarna ökade kvantitativt sett mest inom näringsgrenen övriga tjänster. Där anhängiggjordes 52 företagssaneringar fler än året innan.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari-september 2009 och 2008

  Företagssaneringar januari-september 2009 Antalet anställda, januari-september 2009 Företagssaneringar januari-september 2008 Antalet anställda, januari-september 2008
Jord- och skogsbruk, fiske 5 25 5 23
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 79 1 911 40 331
Byggverksamhet 73 551 42 287
Handel 61 807 32 193
Transport och magasinering 50 697 18 104
Hotell- och restaurangverksamhet 30 160 16 59
Övriga tjänster 95 817 43 281
Näringsgrenen okänd 11 11 1 1
Företagssaneringar / anställda totalt 404 4 979 197 1 279

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i företagssaneringsstatistiken fr.o.m. uppgifterna för januari-mars 2009. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan TOL 2008. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008 , dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor .


Källa: Företagssaneringar 2009, 3:e kvartalet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistidirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 12.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 3:e kvartalet 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2009/03/ysan_2009_03_2009-11-12_tie_001_sv.html