Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2019, 4:e kvartalet

Anhängiggjorda företagssaneringar efter landskap och antalet anställda under januari-september 2009 ja 2008

  Företagssaneringar 01-09/2009 Antalet anställda 01-09/2009 Företagssaneringar 01-09/2008 Antalet anställda 01-09/2008
LANDSKAP        
Nylands landskap 117 1260 44 290
Egentliga Finlands landskap 28 384 20 117
Satakunta landskap 19 140 12 51
Egentliga Tavastlands landskap 15 160 4 39
Birkalands landskap 46 689 24 266
Päijänne-Tavastlands landskap 19 183 10 63
Kymmenedalens landskap 13 99 7 52
Södra Karelens landskap 12 166 4 38
Södra Savolax landskap 17 92 4 33
Norra Savolax landskap 15 141 6 41
Norra Karelens landskap 8 252 7 55
Mellersta Finlands landskap 15 113 9 24
Södra Österbottens landskap 16 153 8 20
Österbottens landskap 10 178 5 36
Mellersta Österbottens landskap 4 39 2 5
Norra Österbottens landskap 27 800 17 54
Kajanalands landskap 4 38 3 33
Lapplands landskap 16 78 7 55
Östra Nylands landskap 3 14 4 7
Åland 0 0 0 0
TOTALT 404 4979 197 1279

Källa: Företagssaneringar 2009, 3:e kvartalet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistidirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 12.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 3:e kvartalet 2009, Anhängiggjorda företagssaneringar efter landskap och antalet anställda under januari-september 2009 ja 2008 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2009/03/ysan_2009_03_2009-11-12_tau_001_sv.html