Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2019, 4:e kvartalet

Företagssaneringar 2009, 3:e kvartalet

2009
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor