Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2020, 2:a kvartalet

Företagssaneringar 2008, 2:a kvartalet

2008
2:a kvartalet
Offentliggöranden