Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2020, 2:a kvartalet

Publicerad: 17.2.2006

Företagssaneringar i januari-december 2005

Under år 2005 anhängiggjordes 267 företagssaneringar, vilket är 16 procent mindre än året innan. Antalet anställda vid de företag som år 2005 ansökte om företagssanering var 2 651, vilket är över 800 mindre än föregående år.

Anhängiggjorda företagssaneringar 1993-2005

Antalet anhängiggjorda företagssaneringar minskade under år 2005 inom alla andra huvudnäringsgrenar förutom inom huvudnäringsgrenen för transport, magasinering och kommunikation.

Anhängiggjorda företagssaneringar efter näringsgren 2005 och 2004

  Företagssaneringar
2005
Företagssaneringar
2004
- Jord- och skogsbruk, fiske 5 9
- Industri, gruvdrift, energiförsörjning 54 73
- Byggverksamhet 50 56
- Handel 46 47
- Hotell- och restaurangverksamhet 14 19
- Transport, magasinering och kommunikation 36 31
- Övriga tjänster 44 65
- Näringsgrenen okänd 18 17
Ansökningar om företagssanering totalt 267 317

Anhängiggjorda företagssaneringar efter landskap 2005 och 2004

  Företagssaneringar
2005
Företagssaneringar
2004
Nyland 68 68
Östra Nyland 2 8
Egentliga Finland 33 29
Satakunta 19 18
Egentliga Tavastland 6 10
Birkaland 26 34
Päijänne-Tavastland 10 18
Kymmenedalen 10 14
Södra Karelen 7 8
Södra Savolax 10 14
Norra Savolax 10 14
Norra Karelen 8 5
Mellersta Finland 14 16
Södra Österbotten 8 9
Österbotten 3 7
Mellersta Österbotten 3 5
Norra Österbotten 24 27
Kajanaland 3 1
Lappland 3 12
Åland 0 0
Ansökningar om företagssanering totalt 267 317

Källa: Företagssaneringar 2005, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, oikeus.oikeusolot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 17.2.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 4:e kvartalet 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2005/04/ysan_2005_04_2006-02-17_tie_001_sv.html