Liitetaulukko 2. Ulkomaalaiset yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen, -alan (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2018 1)

Koulutusaste Koulutusala Uudet opiskelijat Opiskelijat Tutkinnon suorittaneet
Yhteensä joista naisia % Yhteensä joista naisia % Yhteensä joista naisia %
Koulutusasteet yhteensä Koulutusalat yhteensä 2 671 1 189 44,5 11 725 5 295 45,2 2 789 1 311 47,0
Kasvatusalat 138 90 65,2 615 415 67,5 165 116 70,3
Humanistiset ja taidealat 380 259 68,2 1 925 1 216 63,2 383 270 70,5
Yhteiskunnalliset alat 180 107 59,4 986 590 59,8 234 152 65,0
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 315 177 56,2 1 437 748 52,1 402 218 54,2
Luonnontieteet 315 137 43,5 1 338 594 44,4 365 165 45,2
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 632 182 28,8 2 140 574 26,8 461 122 26,5
Tekniikan alat 571 161 28,2 2 308 645 27,9 585 160 27,4
Maa- ja metsätalousalat 44 19 43,2 273 132 48,4 61 36 59,0
Terveys- ja hyvinvointialat 82 47 57,3 617 339 54,9 102 57 55,9
Palvelualat 14 10 71,4 86 42 48,8 31 15 48,4
Alempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 234 121 51,7 1 029 514 50,0 214 130 60,7
Kasvatusalat 18 13 72,2 85 58 68,2 16 14 87,5
Humanistiset ja taidealat 63 37 58,7 341 209 61,3 69 54 78,3
Yhteiskunnalliset alat 15 11 73,3 82 57 69,5 23 14 60,9
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 34 20 58,8 153 66 43,1 53 28 52,8
Luonnontieteet 15 7 46,7 90 40 44,4 15 8 53,3
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 41 14 34,1 116 30 25,9 17 5 29,4
Tekniikan alat 42 14 33,3 133 35 26,3 15 3 20,0
Maa- ja metsätalousalat 0 0 - 6 3 50,0 2 2 100,0
Terveys- ja hyvinvointialat 6 5 83,3 22 16 72,7 2 1 50,0
Palvelualat 0 0 - 1 0 0,0 2 1 50,0
Ylempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 1 861 829 44,5 6 674 3 041 45,6 2 059 983 47,7
Kasvatusalat 93 63 67,7 374 260 69,5 140 97 69,3
Humanistiset ja taidealat 259 189 73,0 1 086 725 66,8 280 196 70,0
Yhteiskunnalliset alat 115 72 62,6 534 349 65,4 177 119 67,2
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 229 134 58,5 967 530 54,8 323 182 56,3
Luonnontieteet 220 97 44,1 621 278 44,8 227 106 46,7
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 476 134 28,2 1 499 412 27,5 384 105 27,3
Tekniikan alat 403 106 26,3 1 301 338 26,0 441 127 28,8
Maa- ja metsätalousalat 34 15 44,1 133 67 50,4 36 23 63,9
Terveys- ja hyvinvointialat 20 11 55,0 102 54 52,9 27 16 59,3
Palvelualat 12 8 66,7 57 28 49,1 24 12 50,0
Lääkärien erikoistumiskoulutus 2) Koulutusalat yhteensä 0 0 - 3 2 66,7 0 0 -
Maa- ja metsätalousalat 0 0 - 3 2 66,7 0 0 -
Lisensiaatintutkinto Koulutusalat yhteensä 0 0 - 22 7 31,8 2 0 0,0
Humanistiset ja taidealat 0 0 - 3 1 33,3 0 0 -
Yhteiskunnalliset alat 0 0 - 1 1 100,0 1 0 0,0
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 0 0 - 1 1 100,0 0 0 -
Luonnontieteet 0 0 - 0 0 - 1 0 0,0
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 0 0 - 5 1 20,0 0 0 -
Tekniikan alat 0 0 - 12 3 25,0 0 0 -
Tohtorintutkinto Koulutusalat yhteensä 576 239 41,5 3 997 1 731 43,3 514 198 38,5
Kasvatusalat 27 14 51,9 156 97 62,2 9 5 55,6
Humanistiset ja taidealat 58 33 56,9 495 281 56,8 34 20 58,8
Yhteiskunnalliset alat 50 24 48,0 369 183 49,6 33 19 57,6
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 52 23 44,2 316 151 47,8 26 8 30,8
Luonnontieteet 80 33 41,3 627 276 44,0 122 51 41,8
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 115 34 29,6 520 131 25,2 60 12 20,0
Tekniikan alat 126 41 32,5 862 269 31,2 129 30 23,3
Maa- ja metsätalousalat 10 4 40,0 131 60 45,8 23 11 47,8
Terveys- ja hyvinvointialat 56 31 55,4 493 269 54,6 73 40 54,8
Palvelualat 2 2 100,0 28 14 50,0 5 2 40,0
1) Kansalaisuus muu kuin suomi.
2) 1.2.2015 alkaen muiden lääkäreiden kuin eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutusta ei lasketa enää tutkintoon johtavaksi koulutukseksi.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Jalolahti 029 551 3588, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 9.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. 2018, Liitetaulukko 2. Ulkomaalaiset yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen, -alan (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2018 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2018/yop_2018_2019-05-09_tau_002_fi.html