Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Kokopäivä- ja osa-aikaopiskelu korkeakouluissa 2003

Kokopäiväisen ja osa-aikaisen korkeakouluopiskelun määrittelyn tausta

Eurostatin, OECD:n ja Unescon kansainvälisissä koulutustilastovertailuissa ja -indikaattoreissa opiskelijat luokitellaan kokopäivä- ja osa-aikaopiskelijoihin. Tilastokeskus ja opetusministeriö ovat yhteistyössä kehittäneet kokopäiväisen ja osa-aikaisen korkeakouluopiskelun tilastollisen määritelmän kansainvälisiä koulutustilastovertailuja varten. Määrittely on tehty kansainvälisten järjestöjen suositusten mukaisesti. Kokopäiväisen ja osa-aikaisen korkeakouluopiskelun tilastollisen määrittelyn jälkeen Suomen koulutustilastotiedot ovat entistä paremmin kansainvälisesti vertailukelpoisia. Aikaisemmin kaikki tutkintoon johtavassa koulutuksessa olleet korkeakouluopiskelijat on katsottu kokopäiväisiksi opiskelijoiksi.

Kokopäiväisen ja osa-aikaisen opiskelun määrittely

Kokopäiväisen ja osa-aikaisen korkeakouluopiskelun tilastollinen määrittely perustuu suoritettujen opintoviikkojen määrään. Tieto suoritetuista opintoviikoista pohjautuu Tilastokeskuksen keräämiin edellisen vuoden opintoviikkotietoihin. Opintoviikkotiedot on kerätty kaikilta yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta. Lukuvuoden aikana 20 opintoviikkoa tai enemmän suorittaneet luokitellaan kokopäiväisiksi opiskelijoiksi ja alle 20 opintoviikkoa suorittaneet luokitellaan osa-aikaisiksi opiskelijoiksi. Kaikki poissaoleviksi ilmoittautuneet luokitellaan osa-aikaisiksi opiskelijoiksi.

Ensimmäistä vuotta opiskelevilla opiskelijoilla ei ole vielä opintoviikkotietoa, joten nämä katsotaan kokopäiväisiksi opiskelijoiksi kyseisenä lukuvuonna. Jatko-opiskelijoiden (lisensiaatti-, tohtori- , erikoislääkäri-, erikoiseläinlääkäri-, erikoishammaslääkäri- ja ammattikorkeakoulun jatkotutkinto-opiskelijat) opintoviikkotiedot eivät opintojen luonteesta johtuen kuvaa opintojen kokopäiväisyyttä. Laskennallista kokopäivä- ja osa-aikaopiskelijoiden määrää muodostettaessa jatko-opiskelijat katsotaan kaikki osa-aikaisiksi opiskelijoiksi.

Kokopäiväisten opiskelijoiden määrät ja osuudet korkeakouluissa 2003

   Opiskelijoita    Kokopäiväisiä  
   %
Yliopistot 169 846 75 848   44,7
Ammattikorkeakoulut  1) 129 463 94 204   72,8
Yhteensä 299 309 170 052   56,8

1) Ei sisällä Högskolan på Ålandin eikä Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoita.

 

Yliopistojen kokopäiväiset ja osa-aikaiset opiskelijat 2003

Yliopisto Opiskelijoita
Yhteensä Kokopäiväisiä Osa-aikaisia Kokopäiväisiä
%
Helsingin kauppakorkeakoulu 4 206 2 048 2 158 48,7
Helsingin yliopisto 37 486 14 760 22 726 39,4
Joensuun yliopisto 7 561 4 219 3 342 55,8
Jyväskylän yliopisto 13 668 7 355 6 313 53,8
Kuopion yliopisto 5 938 3 150 2 788 53,0
Kuvataideakatemia 220 127 93 57,7
Lapin yliopisto 4 099 2 014 2 085 49,1
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 5 549 2 403 3 146 43,3
Oulun yliopisto 15 127 7 204 7 923 47,6
Sibelius-akatemia 1 481 586 895 39,6
Svenska handelshögskolan 2 375 1 211 1 164 51,0
Taideteollinen korkeakoulu 1 507 721 786 47,8
Tampereen teknillinen yliopisto 11 889 4 737 7 152 39,8
Tampereen yliopisto 14 800 6 136 8 664 41,5
Teatterikorkeakoulu 418 239 179 57,2
Teknillinen korkeakoulu 14 599 5 886 8 713 40,3
Turun kauppakorkeakoulu 2 122 946 1 176 44,6
Turun yliopisto 15 226 6 849 8 377 45,0
Vaasan yliopisto 4 850 2 227 2 623 45,9
Åbo Akademi 6 725 3 030 3 695 45,1
Yhteensä 169 846 75 848 93 998 44,7

Päivitetty 9.3.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. 2003, Kokopäivä- ja osa-aikaopiskelu korkeakouluissa 2003 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2003/yop_2003_2005-03-09_kat_001.html