Liitetaulukko 7. Velallisten kotitalouksien velka suhteessa varallisuuteen ja vuosituloihin sekä asuntovelallisten asuntovelka suhteessa varsinaisen asunnon arvoon nettovarallisuuskymmenyksen mukaan vuonna 2013, mediaani.

  Asuntovelka/varsinaisen asunnon arvo Velat/varallisuus Velat/vuositulot
Nettovarallisuuskymmenys      
I (vähävaraisin) 106% 257% 48%
II 98% 69% 14%
III 90% 52% 31%
IV 70% 57% 188%
V 55% 46% 171%
VI 38% 28% 134%
VII 31% 23% 117%
VIII 28% 16% 112%
IX 23% 14% 101%
X (varakkain) 20% 9% 97%
Kaikki velalliset kotitaloudet 44% 35% 98%
1) Velan suhde varoihin/tuloihin on laskettu jokaiselle velkaiselle kotitaloudelle. Tunnusluku on kotitalouskohtaisten velkasuhteiden mediaani.

Lähde: Kotitalouksien varallisuus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680, Juha Honkkila 029 551 3651, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2013, Liitetaulukko 7. Velallisten kotitalouksien velka suhteessa varallisuuteen ja vuosituloihin sekä asuntovelallisten asuntovelka suhteessa varsinaisen asunnon arvoon nettovarallisuuskymmenyksen mukaan vuonna 2013, mediaani. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtutk/2013/vtutk_2013_2015-04-01_tau_007_fi.html