Liitetaulukko 2. Kokonaisvarojen fraktiilit vuonna 2013

Kotitalouden viitehenkilön ikä Kotitalouksien lukumäärä (1000 kotitaloutta) P10 P25 (alakvartiili) P50 (mediaani) P75 (yläkvartiili) P90 P95 P99 Keskiarvo
Kaikki kotitaloudet 2 622,5 1 500 21 909 162 269 306 552 528 369 741 229 1 456 225 238 790
Alle 25 v. 163,7 200 807 4 095 22 000 92 653 184 336 388 636 32 490
25-34 409,1 900 5 458 67 857 197 914 314 695 437 728 1 129 587 139 146
35-44 389,4 2 703 62 204 212 555 363 258 577 530 743 225 1 490 365 284 496
45-54 466,3 3 067 73 191 213 707 374 384 626 864 900 158 1 477 618 289 458
55-64 483,9 2 481 74 733 195 419 375 239 629 496 877 501 1 880 679 295 219
65-74 374,2 4 561 84 866 194 231 344 458 580 208 808 681 1 751 340 290 532
75- 335,9 2 500 66 152 152 405 253 594 398 378 604 558 1 150 376 198 436
1) Fraktiili on euromäärä, joka rajaa tietyn osuuden kotitalouksista rajan alapuolelle. Esimerkiksi P25 on raja, jonka alapuolella on 25 % kotitalouksista. Vastaavasti P90 on raja, jonka yläpuolella on 10 % kotitalouksista.
2) Kokonaisvarat = reaali- ja rahoitusvarat ennen velkojen vähentämistä

Lähde: Kotitalouksien varallisuus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680, Juha Honkkila 029 551 3651, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2013, Liitetaulukko 2. Kokonaisvarojen fraktiilit vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtutk/2013/vtutk_2013_2015-04-01_tau_002_fi.html