Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.9.2021

Bruttonationalprodukten sjönk med 2,9 procent år 2020

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten med 2,9 procent år 2020. Coronakrisen påverkade olika näringsgrenar på olika sätt. En kraftig nedgång visade bl.a. näringsgrenarna hotell- och restaurangverksamhet samt transport. I de preliminära uppgifterna för september har siffrorna reviderats, närmast när det gäller materialet för utlandet. Volymförändringen av 2020 års bruttonationalprodukt var på samma nivå som under föregående omgång.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

I publikationstexten för juli finns en utförligare beskrivning av uppgifterna för år 2020. I september ingick uppgifter ur årsinsamlingen för betalningsbalansstatistiken och bl.a. primärinkomsten från utlandet uppdaterades efter sommarens preliminära omgång.

I samband med publiceringen i september har vi också uppdaterat kvartalsräkenskapernas databastabeller enligt den europeiska revisionspolitiken.


Källa: Nationalräkenskaper2020, preliminära uppgifter III, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, kansantalous@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (267,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 17.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2020/vtp_2020_2021-09-17_tie_001_sv.html