Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.9.2020

Bruttonationalprodukten ökade med 1,1 procent år 2019

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 1,1 procent år 2019. Största delen av de preliminära uppgifterna inkluderades i beräkningen av de siffror som publicerades redan i juni och ökningen av volymen av bruttonationalprodukten har varit oförändrad. Siffrorna har reviderats när det gäller utlandet, den privata konsumtionen och delvis den offentliga ekonomin, om vilka nytt material erhölls. I samband med publiceringen i september har vi också uppdaterat kvartalsräkenskapernas databastabeller.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Uppgifterna för år 2019 är ännu preliminära och bl.a. företagsmaterialet är förknippat med osäkerhet. Uppgifterna revideras i början av nästa år, då företagens slutliga årsmaterial är tillgängligt. När det gäller år 2019 är exaktheten i publiceringen av StatFin-databastabellerna ännu grövre än i de slutliga uppgifterna, eftersom det att uppgifterna är preliminära accentueras när man går till en mer detaljerad nivå.

I samband med publiceringen i september har vi också uppdaterat databastabellerna för kvartalsräkenskaperna enligt den europeiska revisionspolitiken. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten under april–juni med 4,4 procent jämfört med föregående kvartal (tidigare 4,5 procent). Den europeiska revisionspolitiken beskrivs närmare i sista stycket.

I publikationstexten för juni finns en mer täckande beskrivning av uppgifterna för år 2019. I nästa stycke beskrivs de centrala uppdateringarna av årsräkenskaperna från sommaren.

Revidering av uppgifterna om årsräkenskaperna i september

Strukturen av hushållens konsumtionsutgifter har reviderats från sommaren, även om hushållens konsumtion på totalnivå uppdaterades måttligt. Det mer detaljerade materialet gör det möjligt att publicera hushållens konsumtionsutgifter för år 2019 med en noggrannhet som överensstämmer med beräkningsnivån.

När det gäller utrikeshandeln har vi fått ny information bl.a. genom årsenkäten om utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden. Exporten av varor och tjänster enligt räkenskaperna och betalningsbalansen omfattar också global produktion som baserar sig på ekonomiskt ägande. Också dessa siffror som beskriver den globala produktionen har uppdaterats.

Primära inkomster till/från utlandet som inverkar på bruttonationalinkomsten har också uppdaterats under september månads omgång i och med att årsmaterialet för den finansiella balansen blivit klart. På grund av detta har bruttonationalinkomsten reviderats, även om bruttonationalprodukten är på samma nivå som under sommarens omgång.

Också när det gäller den offentliga ekonomin innehåller uppgifterna små uppdateringar, vilket innebär att den offentliga ekonomins nettoutlåning har reviderats något nedåt.

Den europeiska revisionspolitiken

Nationalräkenskapernas preliminära årliga uppgifter publiceras fr.o.m. år 2019 i mars, juni, september och december enligt rekommendationerna i den europeiska harmoniserade revisionspolitiken. De preliminära årsuppgifterna uppdateras sålunda varje kvartal och är enhetliga med kvartalsuppgifterna om räkenskaperna och betalningsbalansen, dvs. med omkring 80 dagars eftersläpning från kvartalet. Kvartalsräkenskaperna (QNA) publiceras först med 60 dagars eftersläpning och avstäms med övriga uppgifter med 80 dagars eftersläpning.


Källa: Nationalräkenskaper 2019, preliminära uppgifter III, Statistikcentralen

Förfrågningar: Vuositilinpito Tapio Kuusisto 029 551 3318, Neljännesvuositilinpito Samu Hakala 029 551 3756, kansantalous@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2019/vtp_2019_2020-09-18_tie_001_sv.html