Nationalräkenskaper, årsvis 2009

2009
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor