Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.7.2005

Bruttonationalprodukten ökade i fjol med 3,6 procent

Enligt Statistikcentralens reviderade förhandsuppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten i fjol med 3,6 procent. Enligt de första preliminära uppgifterna som publicerades i februari uppskattades tillväxten till 3,7 procent. Jämfört med siffrorna för de tre föregående åren blev tillväxten av ekonomin i fjol snabbare. Bruttonationalprodukten, dvs. det sammanräknade förädlingsvärdet för producerade varor och tjänster, uppgick i fjol till 150 miljarder euro.

Den reella ökningen av ekonomin stöddes i fjol av att investeringarna ökade med fem procent. Investeringarna började öka efter att ha minskat de två föregående åren. Den privata konsumtionen ökade med 3,2 procent. Exportvolymen ökade med 5,6 procent och importen med 6 procent.

Hushållens disponibla reala inkomst ökade i fjol med 5,4* procent. Inkomsterna ökade snabbare än konsumtionen, vilket ledde till att hushållens spargrad steg till 2,8 procent i fjol. Nationalinkomsten per capita uppgick i fjol till 23 949 euro, vilket är över tusen euro mer än året innan.

*Förändring korrigerad, var 5,5 %.

Volymökningen av bruttonationalprodukten 1996-2004, procent

Källa: Nationalräkenskaper 2004. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raimo Nurminen (09) 1734 3367, Anneli Miettinen (09) 1734 2320, Aili Simpanen (09) 1734 3338, skt.95@tilastokeskus.fi

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 14.7.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2004. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2004/vtp_2004_2005-07-14_tie_001_sv.html