Finlands officiella statistik

Befolkningens utbildningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Högst utbildade år 2019 var 40 - 44-åringarna
5.11.2020
Fram till slutet av år 2019 hade 3 435 387 personer, dvs. 74 procent av den befolkning som fyllt 15 år, en examen efter grundnivå. Andelen som avlagt examen ökade med en procentenhet jämfört med året innan Av befolkningen hade 32 procent examen på högre nivå.

Beskrivning: Statistiken över befolkningens utbildningsstruktur beskriver de examina som 15 år fyllda avlagt efter grundskolan, mellanskolan eller folkskolan. Utöver ett flertal uppgifter som beskriver utbildningen omfattar statistiken uppgifter om personernas ålder, kön, modersmål, nationalitet, omflyttning osv.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, examinerade, utbildning, utbildningsnivå.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/index_sv.html