Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 18.9.2020

Verokertymä kasvoi 2,5 prosenttia vuonna 2019

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 2,5 prosenttia vuonna 2019. Kertymä oli yhteensä 101,5 miljardia euroa. Veroaste laski edellisvuodesta 0,2 prosenttiyksikköä 42,2 prosenttiin. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen. Tiedot käyvät ilmi kansantalouden tilinpidon vuotta 2019 koskevista ennakkotiedoista. Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä oli 426 miljoonaa euroa suurempi kuin maaliskuussa julkaistujen ensimmäisten tietojen mukaan, lähinnä sosiaaliturvamaksu- ja arvonlisäverotietojen tarkentumisesta johtuen.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut sektoreittain, 2018–2019*

  2018 2019*
S13+S212 Julkisyhteisöt ja Euroopan unionin toimielimet Miljoonaa euroa 99 025 101 546
Suhde BKT:hen, % 42,4 42,2
S1311 Valtionhallinto Miljoonaa euroa 48 684 49 682
Suhde BKT:hen, % 20,8 20,7
S1313 Paikallishallinto Miljoonaa euroa 22 464 23 166
Suhde BKT:hen, % 9,6 9,6
S1314 Sosiaaliturvarahastot Miljoonaa euroa 27 647 28 295
Suhde BKT:hen, % 11,8 11,8
S212 Euroopan unionin toimielimet Miljoonaa euroa 230 403
Suhde BKT:hen, % 0,1 0,2
* Ennakkotieto

Veroasteen lisäksi voidaan tarkastella nettoveroastetta, joka lasketaan vähentämällä julkisyhteisöjen saamista veroista niiden maksamat tulonsiirrot. Vuonna 2019 nettoveroaste oli 18,0 prosenttia bruttokansantuotteesta ja lukema oli 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisenä vuonna.

Arvonlisäveron tuotto kasvoi edellisvuodesta 2,9 prosenttia ja oli 22,0 miljardia euroa. Muiden tavaroista ja palveluista maksettujen verojen kertymät pääsääntöisesti pienenivät hieman. Kertymät kasvoivat mm. apteekkimaksussa (4,4 prosenttia) ja virvoitusjuomaverossa (16,9 prosenttia). Tupakkaveron ja alkoholijuomaveron kertymät kasvoivat vain lievästi. Rahapelitoiminnan voittovarat pienenivät 0,9 prosenttia ja olivat 1,1 miljardia euroa. Energiaverojen kertymä pieneni 2,3 prosenttia ja oli 4,3 miljardia euroa. Auto- ja moottoripyöräveron kertymä 886 miljoonaa euroa oli 11,0 prosenttia ja ajoneuvoveron kertymä 1,2 miljardia 3,7 prosenttia edellisvuotta pienempi.

Kotitalouksien maksama tulovero kasvoi 2,9 prosenttia edellisvuodesta ja kertymä oli 29,4 miljardia euroa. Omaisuusverojen kertymä nousi 3,8 prosenttia edellisvuodesta. Perintö- ja lahjaveron kertymä vuonna 2019 oli 748 miljoonaa euroa eli 8,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Varainsiirtoveron kertymä oli 857 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuodesta oli 1,5 prosenttia.

Luottolaitoksilta kerättyä EU-vakausmaksua kirjattiin Euroopan unionin toimielimien verotuloksi 216 miljoonaa euroa. Talletuspankeilta kerättyä talletussuojamaksua alettiin käsitellä verolajina ja sen suuruus vuonna 2019 oli 56 miljoonaa euroa.

Valtion verokertymä oli vuonna 2019 yhteensä 49,7 miljardia euroa, mikä oli 2,0 prosenttia edellisvuotta suurempi. Paikallishallinnon verokertymä oli 23,2 miljardia euroa ja se nousi 3,1 prosenttia vuotta aiemmasta. Sosiaaliturvarahastojen pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 2,3 prosenttia ja yhteensä niitä kerättiin 28,3 miljardia euroa. Verojen ja veronluonteisten maksujen osuus julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaistuloista oli 80,3 prosenttia vuonna 2019.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Reija Haapanen 029 551 3592, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (233,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 18.9.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vermak/2019/vermak_2019_2020-09-18_tie_001_fi.html