Publicerad: 16.3.2017

Skatteutfallet ökade med 3,2 procent år 2016

Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 3,2 procent år 2016. Utfallet uppgick till totalt 94,9 miljarder euro. Skattekvoten ökade med 0,4 procentenheter från året innan till 44,3 procent. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Uppgifterna framgår av de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna för år 2016.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2015 - 2016 1)

    2015 2016
S13+S212 Totalt Miljon euro 92 000 94 935
Kvoten till BNP, % 43,9 44,3
S1311 Staten Miljon euro 43 346 45 035
Kvoten till BNP, % 20,7 21,0
S1313 Lokaltförvaltning Miljon euro 21 864 21 951
Kvoten till BNP, % 10,4 10,3
S1314 Socialskyddfonder Miljon euro 26 624 27 673
Kvoten till BNP, % 12,7 12,9
S212 Europeiska unionen Miljon euro 166 276
Kvoten till BNP, % 0,1 0,1
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Virtanen 029 551 3685, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2016/vermak_2016_2017-03-16_tie_001_sv.html