Liitetaulukko 1. Verot sektoreittain ja verolajeittain, 2015 - 2016 1)

Sektori Verolaji 2015 2016 Muutos, %
S13+S212 Julkisyhteisöt ja Euroopan unionin toimielimet -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä 92 000 94 935 3,2
-1000 Tuloverot 32 371 32 933 1,7
-2000 Pakolliset sosiaaliturvamaksut 26 639 27 688 3,9
-4000 Omaisuusverot 3 017 3 050 1,1
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot 29 727 31 002 4,3
-6000 Muut verot 246 262 6,5
S1311 Valtionhallinto -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä 43 346 45 035 3,9
-1000 Tuloverot 12 127 12 669 4,5
-4000 Omaisuusverot 1 414 1 380 -2,4
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot 29 724 30 887 3,9
-6000 Muut verot 81 99 22,2
S1313 Paikallishallinto -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä 21 864 21 951 0,4
-1000 Tuloverot 20 244 20 264 0,1
-2000 Pakolliset sosiaaliturvamaksut 15 15 -0,0
-4000 Omaisuusverot 1 603 1 670 4,2
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot 2 2 -0,0
S1314 Sosiaaliturvarahastot -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä 26 624 27 673 3,9
-2000 Pakolliset sosiaaliturvamaksut 26 624 27 673 3,9
S212 Euroopan unionin toimielimet -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä 166 276 66,3
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot 1 113 200,0
-6000 Muut verot 165 163 -1,2
1) Ennakkotieto

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Atte Virtanen 029 551 3685, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 16.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2016, Liitetaulukko 1. Verot sektoreittain ja verolajeittain, 2015 - 2016 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vermak/2016/vermak_2016_2017-03-16_tau_001_fi.html