Julkaistu: 9.7.2015

Verokertymä kasvoi 1,5 prosenttia vuonna 2014

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 1,5 prosenttia vuonna 2014. Kertymä oli yhteensä noin 90 miljardia euroa. Veroaste kasvoi edellisvuodesta 0,2 prosenttiyksikköä 43,9 prosenttiin. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen. Maaliskuussa julkaistuihin ennakkotietoihin verrattuna vuoden 2014 veroaste väheni 0,2 prosenttiyksikköä lähinnä bruttokansantuotteen tarkentumisen vuoksi. Tiedot verokertymästä eivät muuttuneet merkittävästi aiemmin julkistetuista. Tiedot käyvät ilmi kansantalouden tilinpidon vuotta 2014 koskevista tarkistetuista ennakkotiedoista.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut sektoreittain, 2013 - 2014*

Sektori Vuosi Miljoonaa euroa Suhde BKT:hen, %
S13+S212 Julkisyhteisöt ja Euroopan unionin toimielimet 2013 88 688 43,7
2014 89 976 43,9
S1311 Valtionhallinto 2013 42 179 20,8
2014 42 635 20,8
S1313 Paikallishallinto 2013 20 726 10,2
2014 21 174 10,3
S1314 Sosiaaliturvarahastot 2013 25 616 12,6
2014 25 996 12,7
S212 Euroopan unionin toimielimet 2013 167 0,1
2014 171 0,1
*) Ennakkotieto

Vuonna 2014 kasvoi erityisesti kotitalouksien tuloveron kertymä. Kotitalouksien maksaman tuloveron määrä nousi 6,1 prosenttia ja oli 27,4 miljardia euroa. Veroon sisältyvät sekä ansio- että pääomatulovero. Kotitalouksien tuloveron kertymää kasvatti muun muassa osinkoverotuksen uudistus, joka tuli voimaan vuonna 2014. Lisäksi vakuutettujen ja työnantajan työeläkemaksujen, kiinteistöveron ja varainsiirtoveron kertymät kasvoivat selvästi vuotta aiemmasta. Yhteisöveron kertymä puolestaan supistui 17,9 prosenttia 3,8 miljardiin euroon. Myös muun muassa energiaverojen, tupakkaveron, työnantajan muiden sosiaaliturvamaksujen sekä perintö- ja lahjaveron kertymät pienenivät.

Valtion verokertymä oli vuonna 2014 yhteensä 42,6 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta kertyi 1,1 prosenttia. Kuntien verokertymä oli 21,2 miljardia euroa ja se kasvoi 2,2 prosenttia vuotta aiemmasta. Sosiaaliturvarahastojen pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 1,5 prosenttia ja yhteensä niitä kerättiin 26 miljardia euroa. Verojen ja veronluonteisten maksujen osuus julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaistuloista oli noin 80 prosenttia vuonna 2014.

Vuonna 2014 nettoveroaste supistui 17,8 prosenttiin edellisvuoden 18,5 prosentista. Nettoveroaste lasketaan vähentämällä veroasteesta julkisyhteisöjen kotitalouksille ja yrityksille maksamien tukipalkkioiden sekä tulon- ja pääomansiirtojen osuus.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Peltonen 029 551 3464, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (242,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 9.7.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vermak/2014/vermak_2014_2015-07-09_tie_001_fi.html