Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2011–2012 1)

Sektor Skatteslag 2011 2012 Förändring, %
S13+S212 Totalt -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 82 416 84 878 3,0
-1000 Inkomstskatter 29 334 29 202 -0,4
-2000 Socialskyddsavgifter 23 778 25 257 6,2
-4000 Förmögenhetsskatter 2 138 2 361 10,4
-5000 Skatter på varor och tjänster 26 904 27 799 3,3
-6000 Övriga skatter 262 259 -1,1
S1311 Staten -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 39 299 40 093 2,0
-1000 Inkomstskatter 11 386 11 132 -2,2
-4000 Förmögenhetsskatter 939 1 091 16,2
-5000 Skatter på varor och tjänster 26 901 27 795 3,3
-6000 Övriga skatter 73 75 2,7
S1313 Lokaltförvaltning -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 19 166 19 359 1,0
-1000 Inkomstskatter 17 948 18 070 0,7
-2000 Socialskyddsavgifter 17 16 -5,9
-4000 Förmögenhetsskatter 1 199 1 270 5,9
-5000 Skatter på varor och tjänster 2 3 50,0
S1314 Socialskyddfonder -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 23 761 25 241 6,2
-2000 Socialskyddsavgifter 23 761 25 241 6,2
S212 Europeiska unionen -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 190 185 -2,6
-5000 Skatter på varor och tjänster 1 1 -0,0
-6000 Övriga skatter 189 184 -2,6
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 09 1734 3484, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2012, Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2011–2012 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2012/vermak_2012_2013-07-11_tau_001_sv.html