Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 2.3.2012

Veroaste kasvoi vuonna 2011

Veroaste oli 42,9 prosenttia vuonna 2011. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen. Veroaste kasvoi 0,6 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 8,2 prosenttia vuonna 2011. Kertymä oli yhteensä 82,2 miljardia euroa. Kerättyjen verojen määrä ylitti ensimmäistä kertaa taantumaa edeltäneen vuoden 2008 tason. Tiedot käyvät ilmi kansantalouden tilinpidon vuotta 2011 koskevista ennakkotiedoista.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut sektoreittain, 2010–2011 1)

Sektori Vuosi Miljoonaa euroa Suhde BKT:hen, %
S13+S212 Yhteensä 2010 75 968 42,3
2011 82 185 42,9
S1311 Valtionhallinto 2010 34 680 19,3
2011 39 292 20,5
S1313 Paikallishallinto 2010 18 535 10,3
2011 19 167 10,0
S1314 Sosiaaliturvarahastot 2010 22 601 12,6
2011 23 536 12,3
S212 Euroopan unionin toimielimet 2010 152 0,1
2011 190 0,1
1) Ennakkotieto

Verokertymän lisäykseen vaikuttivat erityisesti kotitalouksien tuloveron, yhteisöveron ja arvonlisäveron reipas kasvu. Arvonlisäveroa kertyi 17,0 miljardia euroa, 11,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Kotitalouksien tuloveron tuotto nousi 7,4 prosenttia ja oli yhteensä 24,0 miljardia euroa. Yhteisöveron tuotto kasvoi 13 prosenttia. Lisäksi energiaverojen tuotto kasvoi 21,7 prosenttia ja ylsi lähes 3,9 miljardiin euroon. Energiaverojen kasvuun vaikuttivat veroperusteiden muutokset.

Verokertymän kasvusta suurin osa kohdistui valtion keräämiin veroihin. Valtion verokertymä oli 39,3 miljardia euroa, kasvaen 13,3 prosenttia edellisvuodesta. Kuntien verokertymä kasvoi selvästi hitaammin, 3,4 prosenttia ja oli 19,2 miljardia euroa. Sosiaaliturvarahastoille kertyi pakollisia sosiaaliturvamaksuja 23,5 miljardia euroa, 4,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Nettoveroaste kasvoi 18,4 prosenttiin vuoden 2010 17,2 prosentista. Nettoveroaste lasketaan vähentämällä veroasteesta julkisyhteisöjen kotitalouksille ja yrityksille maksamien tukipalkkioiden sekä tulon- ja pääomansiirtojen osuus.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Hytönen 09 1734 3484, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (251,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 2.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vermak/2011/vermak_2011_2012-03-02_tie_001_fi.html